Projektledning

Som projektledare är jag resultatorienterad, driver på när det så krävs och kostnadsmedveten. Inga oönskade detaljer och skavanker undgår mina skarpa ögon.

Jag och en kollega har lett fotograferingsprojekt och arbetat fram nytt bildspråk för kommunikation & marknadsföring utifrån företagets värderingar. Utmaningen är dels att alltid ligga steget före fotograf och modeller, förutse situationer och ta tillvara oförutsedda händelser. Valet av modeller, omgivning, rekvisita, arbetsklimatet och bildidéer är av största vikt för äkthet och naturlighet i bilder. Och en bra fotograf …..förstås!


Kontakta TILL.se på telefon 0733-78 83 84 eller titti@till.se
© 2014 TILL grafisk form/bifirma till Alvat AB/Titti Granskog • All rights reserved